Jdi na obsah Jdi na menu
 


Témata pro soutěž v aj

Témata pro soutěž v cizích jazycích-angličtina

 

 

 O b s a h     s o u t ě ž e  :

Poslech – všechny kategorie

Ústní část  :   

1.        Představení, seznámení – všechny kategorie

2.        Situační dialog  - všechny kategorie

3.        Konverzace na vylosované tématické okruhy

Kategorie: I.A- 6., 7.tř.

Témata: At home, My school, Daily programme, Hobbies, Food, Pets, Shopping, Clothes,  Body, Family,..

 

At home- (bydlím v ……, je to malý dům nebo bytový dům s 3-5,8 patry, já bydlím v  …patře, je starý, nový, mí sousedi jsou …., můj kamarád bydlí v ….., máme výtah, nová okna, střechu, je žlutý…., popis bytu- můj pokoj je vedle,…., v mém pokoji je velká skříň, vedle je postel, oproti je okno, pod oknem je stůl,……., vedle mého pokoje je obývací pokoj, …..)

 

I live in a small town.
My grandmother lives on the first floor and my family on the ground floor, which is a bit larger than the first floor.
When you open the front door, there is a long hall. On the left is a door leading into a small corridor.. Next to it there is a toilet and on the right side there is stairs leading to the first floor. The door in front of you leads into the sitting room and just on the left side there is an entrance to the kitchen. The sitting room is furnished quite well. In the corner there is a big sitting sofa in a shape of a letter “L”. In the front of it there is a small low table..The top of the table is made form glass. Above the sofa there are three pictures. On the opposite side there is a line of wardrobes and shelves along the wall.
My parents’ bedroom is quite simple. There is a large double bed and on each side of the bed there is a night table with a small lamp on it. On the walls of this room there are pictures and on the opposite side of the bed there is a bookcase. Next to the bookcase there are two big wardrobes.
Our kitchen is mainly made form wood. There is a cooker and washing machine. On the sewing machine we have got a telephone  .In the kitchen there is a fridge with a flower on the top of it. Above the fridge there is a shelf with some interesting things and just next to this corner there is a door leading into my and my sister’s bedroom. This room isn’t so nice, because we’ve a lot of things and wardrobes. There is a large window and quite a big table with one chair by the window. On the left side there is my sister’s bed and above it there is my bed. We have got a small bookcase there as well. On the walls are posters and photographs. When you leave this room you are back in the kitchen and on the opposite side there are two another doors. One of them leads into our bathroom and the other one into our small food storage room.

·       Where do you live?

·       Do you like your house/flat?

·       Do you have your own room in your house/flat? Or do you share a room with someone?

·       What does your room look like?

·       What kind of decorations do you have in your home?

·       What is the main room in your house/flat?

·       How many TVs do you have and where are they?

 

My school- ( moje škola je v ……., je velká, má 3.patra, v přízemí je ……., hned u vchodu je socha J.A.Komenského, v 1.patře je počítačová učebna a třídy s malými žáky, na 2.patře je videoučebna, učebna jazyků,…., já chodím do 3.patra do třídy ……., vedle naší třídy je…., uprostřed chodby je WC,……..

Můj nejoblíbenější předmět je ………., na tělocvik chodíme do tělocvičny,……………, do naší školy chodí hráči hokeje, mají více hodin Tv,…….)

      

 

Daily programme- ( ráno vstanu v x  hodin, potom se umyji, vyčistím zuby, v x hod mám snídani, k snídani mám….., obléknu se a jdu do školy, školu mám blízko a jdu asi x minut, 1.hodina ve škole začíná v ……, v 9.40 máme přestávku a já si mohu koupit svačinu, vyučování většinou končí v ……, po obědě ve šk. jídelně jdu domů, dělám úkoly, jdu na trénink, ven s kamarády, ………., večeři mám v x hodin, potom se umyji, dívám se na tv, můj nejoblíbenější pořad je……., spát chodím kolem x hodin,…..)


Each of my days is full of work and duties. From Monday to Friday I get up at half past fife. After waking up I go to the toilet and then I go to the bathroom and I wash my face and brush my teeth. Then I go back to my room and I decide what I could wear today. After getting dressed I brush my hair. At about six o’clock I make my breakfast. I usually have only fruit tea or coffee; sometimes I have a roll or bread with some salami or cheese. Than I make a roll with butter, mustard and salami for my snack at school. Then I get my stuff for school ready.
I go to school every day so at half past six. . My lessons start at eight o’clock. The lesson is 45 minutes long and breaks are ten minutes long except a twenty minutes break which is between the third and the forth lesson. The break after the fifth lesson is quite short – only 5 minutes. Every day except Thursday my school is finishes at 13:25. On Thursday it’s at 15:05. When I get home my parents are still at work. First of all I switch on the radio and I listen to it. After that I go to the kitchen and I make some lunch. When my mother comes home we wash up the dishes.
At about six o’clock I start doing my homework. In the evening I have a bath and I watch TV. After that I go to bed.

 

Hobbies- ( můj největší koníček je ………/poslech hudby, dívání se na Tv, hrát na počítači hry, chatovat na internetu, surfování po internetu, fotbal, atd.- i si něco vymýšlej, nikdo to nebude kontrolovat. Koníčky můžou být sportovní- někdo rád hraje fotbal a můžeš vyjmenovat nějaké sporty, někdo rád čte knížky a nejraději má třeba o sportu, fakta, o přírodě, o dětech,……, někdo třeba rád cestuje po různých státech světa,…….)

 

There are so many types of hobbies. Some hobbies are rather expensive, some are dangerous, some are very romantic etc.  It’s a pity that now I have so little free time. I cannot devote to sport as much time as I’d like. Now I play volleyball or tennis. I love cycling and for this hobby I always manage to find some time. In summer I like swimming. I like traveling too. When I’m at home I like reading, watching TV and sleeping.
Hobbies are very important for everybody. I really cannot imagine the world without hobbies.

Sports are very good for our physical and mental health. There are many types of sports and games.

 

     

Food- ( moje nejoblíbenější jídlo je …….., k snídani vždycky mám………., k obědu ….. ,……., o vánocích vždycky máme ………, naše národní jídlo je …….., naše republika je známá výrobou piva, typické jídlo pro USA jsou hamburgery,………, pro Čínu nudle, rýže,…….. Jídlo může být nezdravé, vyjmenuj /hamburgery, hot dogy, tučná jídla,…../ a zdravé -/zelenina- jmenuj např. a ovoce ……../ Důležité je hodně pít, můžeš mluvit o nápojích – ne sladké-kola,atd…….

Czech breakfast is cup of coffee or tea, a roll or bread, some cheese, salami or piece of cake. Some people don't eat this food, because they don't have time for.
Czech main meal of the day is lunch. It is usually a two-course meal which consist of soup and the main course. The Czech favourite food - pork with dumplings and cabbage. It is not very good for healt. 
For dinner Czechs eat cold meat, salami, cheese, eggs, slices of bread or rolls and some vegetables.
I will descripe food, what I eat in day. I start with breakfast. It's bread with marmelade or piece of cake. My family eat after me, because I am that first, who wake up. Then I eat snack in school. It is roll with salami or cheese. When I don't go to the school, I don't eat snack.
When I came home, I eat lunch. It is difficult to say, which food my family preferd. My mum don't like experiment foods, so she doing what she know, it is good. My mother cook very good soups, but I am not very hungry and I eat only main course. Dinner isn't so important for us, but we have it every day. We eat some bread or a roll, cheese or salami with some paprika or tomatoes. Sometimes it is eggs or gulasch soup.

 • What is your favorite food?
 • What is youf favorite meal of the day?
 • What time do you usually have your meals? (you personally / in your country in general)
 • Do you often go to restaurants?
 • When did you last eat out? What did you have?
 • What's your favorite drink (alcoholic/non-alkoholic)?

 

Pets- (mám doma psa, jmenuje se, je to rasa, jak je starý, co umí, jak často s ním chodím ven a kam, je to kamarád, pomáhá mi,….. Můj kamarád má ……………. Někteří lidi mají………..  Chtěl bych mít doma………Až budu velký budu mít doma…………

When people think of pets they usually think of the most common types. This might be a dog or cat. Some people like to have some fish or a bird. For example there are hundreds of types of dogs from a large German Shepard to the smallest Chihuahua. There are also many breeds of cats which may have long fur, short fur or even almost no fur at all. If you are interested in fish then you should choose whether you want fresh water or salt water varieties. In your selection of a bird you might choose a small canary or a large parrot.

Some people who live in a small house or apartment can choose to keep a small pet like some type of rodent. There are many types of rodents that people can choose from. They might choose a hamster, a gerbil, a guinea pig, a little white mouse, or even a rat. They are a good choice because they are inexpensive to buy, they don't need much space and cleaning up after them doesn't take much time. If a person has some garden space they might keep a rabbit in a special type of cage called a hutch.

Shopping- ( v našem městě je hodně obchodních domů, jmenuj  a popiš. Třeba – u silnice směrem na Karl.Vary je velký obchod Kaufland, je výhodné zde nakupovat, protože je zde levné zboží, vše koupím pod jednou střechou, mají tam mnoho zboží. Nevýhodou je hodně lidí,…… Můžeš popsat Lídl, …..S rodiči jezdíme do KV, když potřebujeme větší nákup. Nebo potřebuji nové boty,…. A jedu do KV. Nakupování

mám , nemám rád, proč…….

When we go shopping, we can go to a big department store or to some specialized shops. Shopping in a big department store has its advantages and disadvantages.
We can go to the:        

At a bakery you can buy bread, rolls, cookies, and cakes.
At a butcher shop you can buy meat and sausages.
At a clothing store you can buy clothes for men, women, or children.
At an electronics store you can buy TV sets and other electrical appliances.
At a florists you can buy flowers and plants.
At a garden shop you can buy grass seed, fertilizer, and garden supplies.
At a greengrocers you can buy vegetables and fruit.
At a hardware store you can buy tools, nails, and other building supplies.
At a shoe store you can buy shoes and shoe polish.
At a stationary store you can buy paper, stationery, and envelopes. 
At a sweet shop you can buy cakes, pastries, candy, and ice cream.
At toy store you can buy dolls, games, balls, and other toys.

 All possible goods can be sold in various types of shops e.g. in supermarket or in hypermarket, that is very large and sells food and house and kitchen needs. A typical feature of modern big cities is big department stores.

·       How often do you go shopping?

·       What kind of things do you usually go shopping for?

·       Do you like shopping? Why / why not?

·       What's your favourite shop?

·       Do you prefer large supermarkets or small local shops? Why?

·       What time of day do you think is best to do your shopping? Why?

·       What do you hate most about shopping?

In the shoeshop

 

         We went to shop because I want to buy new trainers for basketball. When I came to shoeshop I didn’t see any good trainers. It was bad, because I need some trousers for todais match. I walked trought the shelves and I can’t find anything. Bud suddenly I saw shoes of my dream. They were all green with white lines on the both sides. The shoes were very expensive because their sign were Nike. I want try them on my foot, but their siye was to small. I was sad but shop assistant brough me my large. They were so comfortable, that i’d like to have them. I paid them and walked back to home.

 

Clothes- ( já nosím nejraději………………, proč? V zimě nosíme ………….., v létě ……….,…….. Oblečení může být bavlněné,…… Na sport si oblékám……….Někde ve světě nosí do školy uniformu, proč nechci já

In summer we wear light summer dresses, loose blouses, skirts, shorts and T-shirts. On our feet we pull on sandals. in winter we need to wear something warm – jeans, cardigans, sweaters, anoraks and boots.

On special occasions we like to be dressed properly too. When we go to a concer or to the theatre we are dressesd up. We wear an evening dress, such as shirt, trousers, tie and dress. For sports we put on sports wear, such as jeans, shorts, T-shirts. At home we like to feel comfortable, and so we prefer leisure wear, such as trousers, T-shirts.

To school we wear something practical, such as trousers, jeans, T-shirt, sweatsuit and trainers.Special kinds of clothes are uniforms and costumes. Uniforms are worn particularly by professionals such as the police, the armed forces or health workers.

Some people do not choose their dress with regard to the latest fashion. The most important thing is that such dresses are neat and clean. I like wearing leisure wear, such as jeans, trousers, maxi or mini skirts, T-shirt or shirt. I like wearing different clothes, but I don´t wear different clothes to school. I wear clothes according to moods so that feel comfortable.

 

 

Body- ( popiš tělo od paty po hlavu plus vnitřní orgány, bary vlasů, očí, ..)

 

Human body is composed from the same organs as body of a mammal. Human body consists of bones, muscles and organs. All three parts are made from cells.
There’s over 5 litres of blood circulating in our body „The pump“, which helps the circulation is our heart.

BONES   Adults have 207 bones.
The basic part of sceleton of sceleton is the spine.

THE NERVES    The nervous system has two 2 parts: The pheripheral systém and central systém

 THE BRAIN  directs and coordinates ou movements and reflexes

SKIN Our body is covered with skin.

SENSES Human being has 5 senses: sight, smell, taste, hearing and touch

Of course we can exist without them, but our life would be much more difficult then. Blind people (the ones that cannot see) often walk with a stick or a dog beside. Deaf people often cannot speak because they cannot control what they say.

PARTS OF THE BODY: body, head, nec, shoulders, arm, upper arm, elbow, forearm, hand, finger, thumb, chest, stomach, hips, bottom, leg, thigh, knee, shin, calf, foot, ankle, heel, toe, big toe

THE HAND:, finger, nail, little finger, ring finger, middle finger, index finger, thumb

ORGANS: heart, , kidney, appendix, urinary bladder, liver, , muscles Achilles tendon, nerves, brain

 

Family- (moje rodina, popiš všechny, kde bydlíte, koníčky všech, co dělají,……

 

My name is Michaela.I live together with my parents in Pilsen, in the neighbourhood Lochotín. Here we live in our´s own flat 3+1. I don´t have any brothers or sisters, for this reason is our flat big enough . Together with my family lives our little puppy of the yorkshire-terrier. Her name is Kathy and she is really lovely and uncontrolled, as a young child.
My father´s name is Richard, he´s 40 years old. He´s a private businessman but he used to teach in the high school. He´s got a lot of hobbies including skiing, tennis, fitness and he really likes hockey and footbal too. He regurarly goes on hockey matches in Pilsen. My father is really calm. It´s very rare he gets angry and he likes to make a lot of jokes.
My mother Lea is 40 yeras old. She´s an accountant but now she´s in the invalid pension, so she´s at home and helps to my father. Her favourite hobby are horses, she liked them as early as she was young. She also likes reading, she reads a lot.

 

I live with my family in a flat. When I say "my family", I mean my mother, father sister and me.

My mother's name is Jana and she is forty-six. She has green eyes. She doesn't work now, because she is ill. She is after operation with her back. She is small, has medium long hair. Its color is brown. She likes gardening and reading books. I help her with housework (with sister) because she is very tired and she mustn't do it. She also sew in her free time.

My father's name is Karel. He is forty-nine years old. He works as a plumber. He's rather tall, has short brown hair and blue and green eyes (like me). My father loves gardening and he's very keen on cars. He's an excellent driver.

I have a one sister. She's eleven. She is tall, has long blond hair and green eyes. She is now in the fifth class at basic school. She likes listening to music, drawing and watching TV. She makes me almost always crazy. She makes jokes to me. But I love her very much.

We are very large family. I have also one grandfather and two grandmothers, five uncles and four aunts, and ten cousins. My mother's father died twelve years ago. My grandmother's names are Růžena and Marie. My grandfather's name is Karel like my father. My parents are from the Southern Bohemia. There are my grandparents. We go to grandparent's every week, inspite of a great distance between Prague and the Southern Bohemia. I love it there.

Two of my aunts and uncles and six cousins live in Bechyně. It is near Tábor. I see them about once a month. We understand each other very well, mainly with my cousins. Other relatives live in the Southern Bohemia.

   

 

K a t e g o r i e  II. A                   8. a 9. ročníky ZŠ

 

kategorie II.A, -  Shopping, My town, Great Britain, Culture  (cinema, TV, music, theatre), Describing people(body), Clothes,  The nature and the environment, Health and medicine, Hobbies, Sport, Transport, Weather (seasons), Job.

 

Shopping- ( v našem městě je hodně obchodních domů, jmenuj  a popiš. Třeba – u silnice směrem na Karl.Vary je velký obchod Kaufland, je výhodné zde nakupovat, protože je zde levné zboží, vše koupím pod jednou střechou, mají tam mnoho zboží. Nevýhodou je hodně lidí,…… Můžeš popsat Lídl, …..S rodiči jezdíme do KV, když potřebujeme větší nákup. Nebo potřebuji nové boty,…. A jedu do KV. Nakupování

mám , nemám rád, proč…….)

 

When we go shopping, we can go either to a big department store or to some specialized shops. Shopping in a big department store has its advantages and disadvantages. We can buy here almost everything we need in one place, but in small specialized shop is the good fresh and there is a wider choice of definite good.
 All possible goods can be sold in various types of shops e.g. in supermarket or in hypermarket, that is very large and sells food and house and kitchen needs. Street stalls where we can buy cheaper and also less quality goods are quite common now. A typical feature of modern big cities is big department stores. Those are usually huge buildings equipped with lifts and escalators, where we can find almost everything from food to furniture.

At a bakery you can buy bread, rolls, cookies, and cakes.
At a butcher shop you can buy meat and sausages.
At a clothing store you can buy clothes for men, women, or children.
At an electronics store you can buy TV sets and other electrical appliances.
At a florists you can buy flowers and plants.
At a garden shop you can buy grass seed, fertilizer, and garden supplies.
At a greengrocers you can buy vegetables and fruit.
At a hardware store you can buy tools, nails, and other building supplies.
At a shoe store you can buy shoes and shoe polish.
At a stationary store you can buy paper, stationery, and envelopes. 
At a sweet shop you can buy cakes, pastries, candy, and ice cream.
At toy store you can buy dolls, games, balls, and other toys.

  How often do you go shopping? What kind of things do you usually go shopping for? Do you like shopping? Why / why not?  What's your favourite shop? Do you prefer large supermarkets or small local shops? Why?  What time of day do you think is best to do your shopping? Why?  What do you hate most about shopping?

 

My town- Sokolov

Historie- Poprvé se píše o Sokolovu v r.1279. Tam kde stojí dnes zámek, stál ve 13.století kamenný hrádek. Říká se, že Sokolov založil rytíř Sebastian, který tu choval sokoly. Je i ve znaku Sokolova. V 1313 je Sokolov vyhlášen  městem, doba vlády Jana Lucemburského. V 18.století se začalo těžit hnědé uhlí. Po Mnichovu byl Sokolov součástí Německé říše. 7.5.1945 město osvobodili američané. V 1948 ja Falknov přejmenován na Sokolov.

 

Památky- Sokolovský zámek- muzeum, Kašna se Sokolníkem na Starém náměstí

Kina, Divadlo, sportovní stadiony, haly, bazén, koupaliště,…

Obyvatel- asi 25 000, řeka Ohře, Svatava, Lobezský potok

Sokolovská uhelná, Chemička

 Lze použít i pro téma: Culture…We can go to the cinema,to the theatre,dancing, or we can stay at home and listen to the radio, watch television and read books.

There are two cinemas here which offer various films all the year round. On Sunday afternoon they show special films for children. Before I decide to go to the cinema,I choose the films very carefully. I do not like american commercial film and I am fond of witty comedies,psychological drama and films about young people above all.I am also glad to see films directed by my favourite directors.

 

There is also one theathre.But I do not like going to the theatre,the opera or the ballet.I have not enjoyed its performances.I usually go there only during the school year. In the cultural house dancing lessons,discos,balls,concerts and book sales aro also held. When I was in the second

 

 Great Britain,

GEOGRAPHY:
Britain lies off the north-west coast of Europe across the English Channel, the Strait of Dover and the North Sea. It consists of two large islands (Great Britain and Ireland) and about 5.000 smaller ones . Its neighbors are Ireland to west and France to south-east.
The Highlands of Scotland are the highest mountains in Britain (with the highest mountain Ben Nevis). The longest rivers are the Severn and Thames.
 PEOPLE:
.In Britain we can find the following ethnic groups: English, Scottish, Irish, Welsh, Ulster, Indian, Pakistan and others. The majority of people speak English
HISTORY:
The Celts arrived 2.500 to 3.000 ago.
GOVERNMENT TYPE:
Great Britain is a constitutional monarchy with the Queen as the head of state. Britain is divided into four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
 Locally in Britain divided into countries. The capital of the whole Britain is London. Other big cities according to population are Birmingham, Glasgow, Liverpool, and Manchester…..
INTERESTING PLACES:
England:
 London- the cupital city, Oxford and Cambridge are the old university towns.

Wales: Wales is sometimes called the land of castles. The land is full mystery and beauty.

Scotland: Scotland is a historically and culturally separate country from England. The biggest city is Glasgow .The biggest lake is Loch Lomond and Loch Ness is famous for its “Loch Ness Monster”.

Northern Ireland is very beautiful place. It is a land of mountains, rivers and lakes. Belfast is the capital of NI. NI is formed by six counties. There are the problems between Protestants and Catholics, which started several centuries ago, still continue and are more political than religious.

                      There are not many rivers in the UK. The longest river is the river Severn. There are also not many lakes in Great Britain.

 

Culture  (cinema, TV, music, theatre)

 

When I say word entertainment a lot of people and me too imagine theatre, TV, cinema, music or parties. Entertainment is very important for our life. It’s not useful only for young people, but for older people too. When we go to the cinema, or to the theatre, when we go to the parties or when we watch TV we can meet a lot of new people, we can learn something interesting or it’s can be a good way of relaxing. Nowadays the television viewing is the most popular pastime.

TV is very important for me. I thing, I couldn’t be without TV. I don’t spend a lot of time on front of TV. I watch TV ten hours a week, but TV has a important role in my life. I don’t read newspaper a lot so TV is my main reporter about our political and cultural life. I watch TV news at 7 p.m. every day but now I hadn’t free time a lot. I watch TV mostly in the evening if there are some good films. I like comedies and romantic films. I hate horrors because when I watch some horror I have bad dreams.

Other entertainment is theatre. Theatergoing is not so frequent as a cinema or TV. I go to the theatre only one or two a year. When I go to the theatre it’s holiday for me and I must look perfectly. When we go to the theatre we have to wear elegant dresses and men have to wear dark jacket and dark trousers. When we decide to go the theatre we have to choose a play. When we come to the theatre we have to leave our coats, cap in the cloak room and after it we have to find our seats and buy a program. After the third bells we must be in the auditorium.
Type of performance: an opera, a ballet, an operetta, a musical….

 

Music- I like …….

 • What is your favorite film and why do you like it?
 • What movie genres do you know and which is your favorite?
 • What does a GOOD FILM need to have?
 • What was the worst film you have ever seen? Why didn't you like it?
 • Who is your favorite movie star? Why do you like him/her?
 • Have you ever had a movie star as an idol? If so, who was it?
 • How / where do people usually watch films? Which do you prefer?
 • What are the positives and negatives of watching films at the cinema?
 • What are the positives and negatives of watching films on TV?
 • When did you last go to the cinema? What film was it?

Describing people(body)- popiš tělo od paty po hlavu plus vnitřní orgány, bary vlasů, očí,

 

Human body is composed from the same organs as body of a mammal. But human being differs from other mammals by having intellect, having ability to think and speak..

Human body consists of bones, muscles and organs. All three parts are made from cells.
There’s over 5 litres of blood circulating in our body, composed from blood-corpusles (red and white ones), thrombocytes and blood plasma. „The pump“, which helps the circulation is our heart. It oxidates our blood and sends it all around our body via artheries.

BONES

We’ve got bodes to give us shape and support the body and to help us move about.
 Bone-making (ossification) is a gradual process. Adults have 207 bones.
The basic part of sceleton of sceleton is the spine

THE NERVES

No part of our body is completely insensitive to pain because nerves are to be found in every part of our human body.
The nervous system has two 2 parts: the pheripheral systém and central systém

THE BRAIN 

directs and coordinates ou movements and reflexes. It shapes our personalities,

SKIN

Our body is covered with skin. It protects body form cold and is important for the water circulation on our body, too. It’s also important for the contact of the body with outside.

SENSES

human being has 5 senses: sight, smell, taste, hearing and touch

Of course we can exist without them, but our life would be much more difficult then. Blind people (the ones that cannot see) often walk with a stick or a dog beside. Their hearing and touch is better than usually. Deaf people often cannot speak because they cannot control what they say.

PARTS OF THE BODY: body, head, nec, shoulders, arm, upper arm, elbow, forearm, hand, finger, thumb, chest, stomach, hips, bottom, leg, thigh, knee, shin, calf, foot, ankle, heel, toe, big toe

THE HEAD: forehead, eyebrow, eyelid, eyelashes, cornes, pupil, iris, cheek, nose, nostril, mouth, teeth, molar, lip, tongue, chin, ear, jaw

THE HAND: wrist, palm, finger, nail, little finger, ring finger, middle finger, index finger, thumb

ORGANS: heart, lung, kidney, gall bladder, intestine (large and small), appendix, urinary bladder, liver, ovary, muscles Achilles tendon, nerves, brain

SKELETON: bone, joint, spine, ankle, rib, pelvis, skull, shinbone, cranium

 

Nebo       Petra is equally as tall as me; she has a slim figure. She is dark-haired, and her hair is straight, medium long. The colour of her eyes is brown. Between them appears a small nose. Her face always expresses  a jolly temper – it´s no wonder, because she just spends  the careless years of youth! She is so witty and cheerful, and therefore I co-operate with her very well.

   Besides dancing (which is her hobby) Petra likes modern music, drama, sports, nature and playing computer games.

 

Clothes- ( já nosím nejraději………………, proč? V zimě nosíme ………….., v létě ……….,…….. Oblečení může být bavlněné,…… Na sport si oblékám……….Někde ve světě nosí do školy uniformu, proč nechci já

 

In summer we wear light summer dresses, loose blouses, skirts, shorts and T-shirts. On our feet we pull on sandals. in winter we need to wear something warm – jeans, cardigans, sweaters, anoraks and boots.

On special occasions we like to be dressed properly too. When we go to a concer or to the theatre we are dressesd up. We wear an evening dress, such as shirt, trousers, tie and dress. For sports we put on sports wear, such as jeans, shorts, T-shirts. At home we like to feel comfortable, and so we prefer leisure wear, such as trousers, T-shirts.

To school we wear something practical, such as trousers, jeans, T-shirt, sweatsuit and trainers.

Special kinds of clothes are uniforms and costumes. Uniforms are worn particularly by professionals such as the police, the armed forces or health workers.

Some people do not choose their dress with regard to the latest fashion. The most important thing is that such dresses are neat and clean. I like wearing leisure wear, such as jeans, trousers, maxi or mini skirts, T-shirt or shirt. I like wearing different clothes, but I don´t wear different clothes to school. I wear clothes according to moods so that feel comfortable.

Clothes

 

      

The nature and the environment,   

There are the mountains along the borders where many rivers have their source., the Elbe in the Giant Mountains, the Vltava in the Šumava Mountains and the Morava in the Jeseníky Mountains. The highest ground above the sea level is in the Giant Mountains. The highest peak is Sněžka..

Everything in our surrounding water, air, trees, natural resources… is our environment. Our planet has many eecological problems. The Earth has to support very many people.We consume a lot of natural resources and therefore we make a lot of garbage.Then we have to solve a very big problem where we will put all of this garbage?! In the Ocean?Yes Ocean is very big but what about toxic waste, nuclear waste it is very danger give this waste to the Ocean because Ocean of course is our environment!

 

GLOBAL WARMING Another problem is global warming.Many scientists believe that the hole in the ozon layer is caused by certain kinds of air pollution.

AMAZON FOREST Maybe I could tell you something about The Amazon Forest .This forest is very importatnt for the future of the world.This area contains one third of the world´s trees. Why are the Amazon forests being cut? People need the land ,people have money from the trees,people built roads and Brazil owes money to internacional organization and they cut trees and they pay back debt
What will happen if more of the Amazon forest cut down? There will be serious effects on the world´s climate
The air that we breathe will lose some of it´s oxygen

 OCEAN  How I said before seas and oceans are very important for human life.There live many kinds of animals gor example whales dolphins, sharks, fishes etc…Sea´s fish are very important because they are important part of human food.The most fish consume China, Russia and Japanesse.Very important is water from the sea.

CZECH REPUBLIC Also Czech Republic has its own problems.Probably the worst problem is air pollution.People burn brown coal which is the dirtiest kind. Factories fill the air with smelly and dangerous smoke.In winter the air is unpleasant .In parts of country especially in Northern Bohemia, Prague and around Ostrava people have many health problems.
Another big problem is the destruction of nature.Industry and ever-increasing population have destroyed many forests.
ANIMALS  Endangered species in CR – frogs,stork,lynx…
Endangered species in the world –Panda,whales,elephants,tiger

 • Can you describe the region where you live?
 • Are there any environmental problems in your region? What are they? What are they caused by?
 • Why should we care about our environment?
 • Are you aware of any global environmental issues? Which of them do you think are most serious and why?
 • What chemicals are especially dangerous to the environment?

Health and medicine

Health is the most important things in our life. If you are ill, you don’t feel so happy; you are tired so you must go to the doctor. If you have only common diseases, you go to the general doctor. The common diseases may be: cold, flu, fever, headache, etc.
When you go to the doctor, at first you have to wait in the waiting room. When a nurse calls your name you should go to the surgery. There is a doctor and he asks you usually some questions. For example: What is the matter with you?, How high is the fever?, Where does it hurt? The doctor examines you and prescribes you some of medicine. It may be tablets, syrup, vitamins, drops or ointment.

But if you have some of special problems, you have to go to the specialist. When you have something with your internal organs, for ex ample heart, lungs, stomach, kidneys, liver, gall-bladder, you have to see a specialist in internal organs. The specialists are in the policlinic. But if your problems are bad, you have to go to the hospital and sometimes you have to have an operation.

 

 

Hobbies- ( můj největší koníček je ………/poslech hudby, dívání se na Tv, hrát na počítači hry, chatovat na internetu, surfování po internetu, fotbal, atd.- i si něco vymýšlej, nikdo to nebude kontrolovat. Koníčky můžou být sportovní- někdo rád hraje fotbal a můžeš vyjmenovat nějaké sporty, někdo rád čte knížky a nejraději má třeba o sportu, fakta, o přírodě, o dětech,……, někdo třeba rád cestuje po různých státech světa,…….)

 

There are so many types of hobbies. Some hobbies are rather expensive, some are dangerous, some are very romantic etc.
. Now I play volleyball or tennis. I love cycling and for this hobby I always manage to find some time. In summer I like swimming. I like traveling too. When I’m at home I like reading, watching TV and sleeping.
Hobbies are very important for everybody. I really cannot imagine the world without hobbies.

It’s a pity that now I have so little free time. I cannot devote to sport as much time as I’d like tennis. I love cycling and for this hobby I always manage to find some time. In summer I like swimming. I like traveling too. When I’m at home I like reading, watching TV and sleeping.
Hobbies are very important for everybody. I really cannot imagine the world without hobbies.

Sports are very good for our physical and mental health. There are many types of sports and games.

 

Sport

Sports are very good for our physical and mental health. There are many types of sports and games. We can practice outdoor or indoor sports, sports in water or anywhere we want.

Outdoor sports are e.g. golf, skiing, fishing, climbing, tourism, horse rising, jogging etc.
Indoor sports are e.g. table tennis, gymnastics, chess, ball games, athletics (sprint, high jump, long jump, ball throw...), tennis, skating…
There are also aquatic sports, it means water skiing, swimming, and yachting, canoeing, and rowing and so on.

All over the world ball games are very popular. Ball games include volleyball, basketball, football, also tennis and handball. In winter many people go to the hills or the mountains, where they like skiing.
I would like to say a few words about other very important sports events. The most famous events are The Olympic Games. They are held every four years. They have their summer and winter parts.
 At our school we have our physical training lessons three times a week. When the weather is good we can go out to the stadium. We can play baseball or we can practice athletics. Sometimes we go skating or swimming. During the winter we usually go to our gym, we practice volleyball, gymnastics and so on.

A good sportsman must be healthy and he must train very hard. Many people like sports, because sports are good for their active relaxation. I like many kinds of sports.

 • What's your favourite sport and why do you like it?
 • How often do you do sports?
 • Why is sport good for us? Why should people do sports?
 • How can sports be divided?
 • What do you think is the most dangerous sport?
 • What do you think is the most difficult sport?
 • What do you think is the most expensive sport?
 • Is sport always good for people's health?

 

Transport

 

Transport in the Czech Republic

In the Czech Republic there are four basic types of transport. It is car, train, air and water transport. Ocean and sea transport misses there. It results from geography position of our country.

 

The biggest share covers motorcar transport. It has the thickest net too. The new roads and highways are built there, that makes the transport quick and fluent. The old roads and highways are damaged and somewhere in regions they are in the bad technical condition. Highways are built with heavy costs between the biggest towns in the Czech Republic. Highways belong to supreme quality sort of roads in our country. Next roads are motorways, roads first and second classe but district roads third classe too.

 

Train transport has a wide net of rails but the quality of offered service does not equalize motorcars. People do not use much this sort of transport. In the mature world train transport has it`s own tradition and stable place in transportof each state. This transport is the friendliest to our enviroment from all but paradoxical is not often. Sometimes the train is the only sort of transport, in which people can travel to bigger towns from their villages, when they go to work, school, schops and for free time. 95 % rails is owned by the state and the state has not got much money on the maintenance. The state would like to sell the rails . It is the only kind of transport, where the state has it`s share.

Air transport is behind the car and train transport but it obtains more customers because it is without competition the quickest in transit of passengers and goods. This transport is the quickest but it is the most expensive too. This is the reason for very expensive tickets. There is only one international airport in Prague (without the small airport in

Ostrava). Air transport is the safest transport over the world.

Water transport is used in our country only for transit of raw materials (oil, coal, woods, etc.) and as the ferry.

River transport has not a great importance (významný) for the Czech republic, which is without direct access (přístup) to the sea.

 

Weather (seasons)

Our country lies in the center of Europe and its climate is moderate. We have four different seasons - spring, summer, autumn and winter. Each of them has its special magic.

SPRING – begins on 21st March. On this date the day is as long as the night.. From this day on until 21st June days get longer and nights shorter. That’s why spring is a symbol of a new life. In spring flowers start growing up and everything seems to be clear. There is a lot of showers and rains and a temperature is bellow twenty degrees. Birds come back from south. It seems that begins a new life. And that is why people usually fall in love in spring.


SUMMER – begins on 21st June . Summers in our country are quite warm and usually rather dry almost without rains. Sometimes comes a storm. The sun shines most of time. . Summer is the best season mainly for students, because they have holiday and it means plenty of time for their hobbies. A lot of them go with their parents to the sea and some of them spend their holiday with grand-parents somewhere in the country in the cottage.   It can be hot and dry or cold and dull of rain.


 AUTUMN – begins on 23rd of September. On this day, the day is as long as the night. Autumn starts on 21st of September, but the weather is usually still warm. The end of October brings a lot of rains and weather is windy. The colors of tree leaves are fantastic. But this colors does not last long - the leaves of trees fall down. . From this day days get shorter than nights. . The weather is changeable. Sometimes it is sunny but quite often it is cloudy, rainy

 

WINTER – according to the calendar winter begins on 21st December. Then the weather is getting slowly colder and the winter comes. The winter's landscape is lovely, everything is covered in snow. Many people go to the mountains for skiing and snowboarding. The most favorite entertainment for children in winter is making snowmen, skiing and skating. But the most important thing is Christmas. Temperature is usually bellow zero and snowing is very frequent.

I like every season of the year, but my the most favorite seasons are summer and spring. Spring because of its magic when everything wake up. And summer because we have holidays and you can enjoy life without school.

 

Job

When I was a child I had never thought about my future career. I was influenced by stories and fairy-tales and I wanted to have various adventures. Hardly any of those came true because children´s views of the world are too romantic. Then I started to attend Basic School and all my dreams changed. I was interested in many things - in nature, music (I played the piano, the guitar and listened to music a lot), practising sports (volleyball, swimming), in culture (going to the cinema, to the theatre, seeing exhibitions), in reading. I was quite good at school, I liked all my school subjects. My plans for my future career changed from day to day. I wanted to be an actor, a cook, a vet, a scientist, a postman, a teacher, a hairdresser, a journalist, a judge

 

 • Can you describe the region where you live?
 • Are there any environmental problems in your region? What are they? What are they caused by?
 • Why should we care about our environment?
 • Are you aware of any global environmental issues? Which of them do you think are most serious and why?
 • What chemicals are especially dangerous to the environment?